Om

Torparuddens Samfällighetsförening

Torparuddens samfällighetsförening uppdrag:


Att förvalta och underhålla följande vägar:

Från väg 55 fram till Logarns Västervik (södra vägen)

Från väg 55 fram till vändplan/postlådor Gamla Logarn (norra vägen)

Samt förbindelsevägen från Kråkvilan upp till Björnängsladan.

Dessutom ingår snöröjning och sandning av dessa vägar.