Kontakt

Mail:styrelsen@torparudden.se

Denna adress når alla styrelsemedlemmar

Ordförande:

ordforande@torparudden.se

Kjell Skoglund

0707985555


Fakturor:

Torparuddens Samfälighetsförening

c/o Skoglund

Kölvägen 9

645 93 Strängnäs

faktura@torparudden.se