Om

Torparuddens samfällighetsförening uppdrag:


Att förvalta och underhålla följande vägar:

Från väg 55 fram till Logarns Västervik (södra vägen)

Från väg 55 fram till vändplan/postlådor Gamla Logarn (norra vägen)

Samt förbindelsevägen från Kråkvilan upp till Björnängsladan.

Dessutom ingår snöröjning och sandning av dessa vägar.


Styrelsen består av följande personer:

Ordförande: Kjell Skoglund

mail:ordforande@torparudden.se


Ledarmöter:

Kassör: Kristoffer Storm

Ronny Olsson

Dag Hedegård

Ulf Bäckström

Michael Granström

Jens Lindqvist


Suppleanter: Hans Tengdahl, Bengt Hammarström