Om

Torparuddens Samfällighetsförening

Torparuddens samfällighetsförening uppdrag:


Att förvalta och underhålla följande vägar:

Från väg 55 fram till Logarns Västervik (södra vägen)

Från väg 55 fram till vändplan/postlådor Gamla Logarn (norra vägen)

Samt förbindelsevägen från Kråkvilan upp till Björnängsladan.

Dessutom ingår snöröjning och sandning av dessa vägar.


Styrelsen består av följande personer:

Ordförande Kjell Skoglund, Logarns Västervik.

Vice ordförande Ann-Kristin Ekstorm, Hyttan.

Kassör: Håkan Tärngren, Norrsta.

Sekreterare: Ronny Olsson, Logarn.

Ledamöter: Bengt Hammarström Kråkvilan, Michael Granström Logarn, Lars-Erik Thofelt Toppviken.

Suppleanter: Dag Hedegård Andala, Ulf Bäckström Logarns Västervik.